ความคิดเห็นบนชุมชน
brandingthenation
  • 5
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 17
    สมาชิก
การสร้างแบรนด์ประเทศ การพัฒนาภาพลักษณ์ของชาติ (Nation Branding)‛ เป็นการทำให้คนทั่วโลกให้ความสนใจกับความสาเร็จ