สำหรับคนที่เข้าใจธรรมะ หากเลือกได้คงไม่อยากมาเกิดอีก เพราะเกิดมาแล้วต้องเสวย สุขบ้างทุกข์บ้างวนไปไม่ว่าจะอยู่ฐานะไหน จนหรือรวย
  • 2
โฆษณา