#แปลงผักลอยน้ำ#ที่แรก#ที่เดียว ใน#ประเทศไทย#คลองสำโรง#คลองเก้าเส้ง#สงขลา#เศรษฐกิจ​พอเพียง#โคกหนองนา#แตงโม#ลอยน้ำ
เมื่อเราเข้าใจความต้องการของพืช พืชก็จะงอกงาม
มาปลูกผักลอยน้ำกันครับทุกคน
  • 2
โฆษณา