ความคิดเห็นบนชุมชน
ผักสวนครัว
  • 59
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 31
    สมาชิก
ผักสวนครัว คือ พืชที่ใช้ส่วนต่าง ๆ เป็นอาหาร พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้าน