16 เม.ย. 2022 เวลา 07:39 • การเมือง
กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อทุกคนถูกปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
โฆษณา