ความคิดเห็นบนคำถาม

ทำไม กฎหมายไทย ไม่ศักดิ์สิทธิ์ มีคนละเมิดกฎหมาย ทุกหมวด ?
15 เม.ย. 2022 เวลา 12:17 • การเมือง • 12 คำตอบ
กฎหมายที่ละเมิดต่อ ร่างกาย ชีวิต และจิตใจ กฎหมายจราจร กฎหมายอาวุธปืนเถื่อน กฎหมายคุ้มครองเขตป่าสงวน
คำตอบ (12)
 • กฎหมายเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้น ย่อมศักดิ์สิทธิ์ เพียงแค่ถูกปกครองด้วยบุคคลซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ของกฏหมาย หรือลักลอบกระทำ ไม่แปลกที่หลายคนจะคิดว่ากฎหมายนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์
 • 🌲 กฎหมาย เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อใช้ดำรงความยุติธรรม
  Pungpang Talk พิจารณา 2 ข้อสำคัญ คือ การบัญญัติกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมาย... อ่านต่อ
 • เพราะคนไทยส่วนหนึ่งไม่รู้หน้าที่ของตนเอง เจ้าหน้าที่ไม่เคร่งครัดใช้กฎหมาย
 • รากมันเน่าผลมันเลยไม่ออก
 • ก็ดูองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายสิ 🤭🤭
 • ในตัวของกฎหมายมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองอยู่แล้วค่ะ แต่ที่บอกว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เป็นเพราะกระบวนการ หรือผู้ที่สามารถใช้กฎหมายได้ บกพร่องต่อหน้าที่ ใช้ไปในทางที่ผิด
 • กฎหมายจะศักดิ์สิทธิ์ก็ต่อเมื่อทุกคนถูกปฎิบัติอย่างเท่าเทียมกันค่ะ
 • จากอดีต,ปัจจุบันและอนาคตกฎหมาย คือ รากฐานอันสำคัญในการดำรงอยู่ของอารยะประเทศ มีการกำหนดบทลงโทษของผู้ที่ละเมิดชัดเจน แต่ที่มีคำถามถึงความไม่ศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเป็นเพราะว่า เมื่อมีคดีเกิดขึ้นกระบวนการยุติธรรมต้นทางมักจะถูกแทรกแซงทำให้เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติในสิ...
 • แล้วรู้มั้ยครับว่าทั้งคนที่ออกกฏหมายกับคนที่ลงนามในการตรากฏหมายกลับละเมิดกฏหมายซะเอง แล้วจะไปบังคับให้คนอื่นปฏิบัติตามกฏหมายคิดว่ามันย้อนแย้งกันมั้ยละครับ
 • มีคนกลุ่มนึงที่มีความรู้มักใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อเอาตัวรอด จึงมีคำพูดที่ว่า คนมีตังก์ไม่ติดคุก