กฎหมายเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขมากยิ่งขึ้น ย่อมศักดิ์สิทธิ์ เพียงแค่ถูกปกครองด้วยบุคคลซึ่งแสวงหาผลประโยชน์จากช่องโหว่ของกฏหมาย หรือลักลอบกระทำ ไม่แปลกที่หลายคนจะคิดว่ากฎหมายนั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์
  • 2
โฆษณา