“หลักการสงคราม 5 ประการ ประยุกต์ใช้ชีวิตประจำวัน”
1
"สู้ยังได้ก็สู้ สู้ไม่ได้ ก็ต้องถอย
ถอยไม่ได้ ยังต้องไปต่อ ให้ป้องกัน
กันไม่ได้ ป้องกันไม่ได้ ให้หนี หนีฉับพลัน... อ่านต่อ
โฆษณา