20 เม.ย. 2022 เวลา 23:30 • ปรัชญา
“ชีวิตของพวกเราทุกวันนี้
เป็นความฝัน
ชาติก่อนเราเคยเป็นอะไร
พอมาเกิด
มันก็หายไปหมดแล้ว
งั้นอย่าไปคิดเลย
อดีตก็ผ่านไปแล้ว
อนาคตก็ยังมาไม่ถึง
ให้จิตอยู่กับปัจจุบันดีกว่า”
#คติธรรม
#พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
โฆษณา