20 เม.ย. 2022 เวลา 13:30 • ไลฟ์สไตล์
นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเขียน Blog บนโลกออนไลน์
.
คาดหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบบ้างไม่มากก็น้อบ
ขอให้ทุกคนที่ผ่านเข้ามาได้รับพลังเเละความรู้สึกหวังดีที่จริงใจจากฉันผ่านทางภาษา ตัวอักษรและผลงานของฉันนะคะ :')
หวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะทำให้คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไป
.
หวังว่า 'คุณ' จะไม่ต้องข้ามผ่านวันที่ใจร้ายไปคนเดียว
หวังว่า 'ฉัน' จะสามารถเป็นพื้นที่ที่คุณสบายใจ
และหวังว่า 'เรา' จะได้รู้จักกันมากขึ้น และ พบเจอแต่เรื่องดีๆต่อจากนี้ไปด้วยกัน :')
charming.prima
แด่ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้
โฆษณา