21 เม.ย. 2022 เวลา 01:25 • ความคิดเห็น
คนเรามีลายนิ้วมือเหมือนกันทุกคนครับ (ไม่มีเลยสักคนที่ไม่มีลายนิ้วมือ)
โฆษณา