24 เม.ย. 2022 เวลา 14:52 • ความคิดเห็น
ไม่อยากจะนิยามออกมาดัง ๆ เดี๋ยวคำนิยามจะฟังไม่รื่นหู แต่เชื่อเหอะรู้สึกกันได้แหละว่าใครบ้างที่รุ่นไหม่
โฆษณา