รวมๆแล้วมีเสน่ห์ มีรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ยามจำเป็น มีกาละเทศะ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม มีความพอดี พอเพียง มีเป้าหมายในชีวิต และ มีธรรมะ ตามธรรมชาติ
โฆษณา