เวลาค่ะ เพราะเวลา คือ ชีวิต
ถ้ามีเวลา ก็สามารถหาเงินได้
แต่ถ้ามีเงิน แต่ไม่มีเวลาใช้ เงินก็ไม่มีค่า
  • 2
โฆษณา