ความ​สุข​หมายถึง​ความ​ที่เราผ่านจากความ​ทุก​ไปได้ก็สุขแล้ว และถ้าเราผ่านพฤหัส​ไปได้ยิ่งศุกร์​มากขึ้น​ไปอีก
โฆษณา