27 เม.ย. 2022 เวลา 05:39 • ความคิดเห็น
สตรีทฟู้ด ผู้ร้ายในสายตาคนเมือง
1
ช่วงหลายปีที่ผ่านมา คน กทม. ส่วนใหญ่มักมองว่า
รถเข็นริมทาง เป็นส่วนนึงของปัญหาจราจร (ซึ่งก็มีผลจริง แต่เล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับสาเหตุอื่น) จึงทำให้หลายๆคนก็ ไม่เห็นด้วยกับ นโยบาย สตรีทฟู้ด
อีกสิ่งนึงที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ผู้คนส่วนนึง มองจากแว่นเลนส์ของความเป็นชนชั้นกลาง และ ถือความเป็นอภิสิทธิ์ทางชนชั้นระดับนึง จึงไม่ค่อยพอใจกับพ่อค้าแม่ค้าข้างทางนัก
1
แต่...ส่วนตัวเคท กลับชอบ นโยบาย " สตรีทฟู้ด" เสมอ เพียงแต่ ยังไม่มีใครทำให้มัน "ดี" ได้ นั่นเป็นปัญหาที่แท้จริงมากกว่า ปัญหาคือ ระบบ " การจัดการ " ที่ขาดการคิดเชิงบูรณาการ เช่น การจัดการเรื่องสุขอนามัยของผู้ค้า การจัดการของเสีย การเข้มงวดในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษากฏหมาย เป็นต้น
ที่ผ่านมา การอธิบาย หรือ ให้รายละเอียดความสำคัญ ต่อ สตรีทฟู้ด มันน้อยมาก ภาพรวมในสายตาคนส่วนนึงจึงมองเป็นลบ แน่นอนว่า เหตุนึงเป็นผลมาจาก ที่ผู้คนโดยมากก็ขาดความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงความสำคัญ ในเรื่อง เศรษฐศาสตร์พื้นที่
สิ่งที่คนไม่เข้าใจ อย่างแรกก็คือ สตรีทฟู้ด เป็นการจัดสรรการใช้พื้นที่ให้แก่ ชุมชน ผู้คนในพื้นที่นั้นๆ เป็นการให้ "คุณค่าร่วมกัน"
การใช้พื้นที่ เป็นการเลือก จากความเหมาะสม
แน่นอนว่า ไม่ใช่ทุกพื้นที่ ที่จะได้อรรถประโยชน์ตรงนี้
ความเป็นเมืองหลวง ไม่ได้มีแค่ชนชั้นกลาง เมืองหลวงของเรามีผู้คนหลากหลายระดับ และ คนที่เป็นกลุ่มก้อนไม่เล็กเลย ก็คือ คนระดับล่าง ที่เข้ามาหาโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างอนาคต
สตรีทฟู้ด จะนับว่าเป็น ด่านแรกที่เอื้อ ให้ผู้คนสามารถไต่ระดับหรือ ประคับประคองเลี้ยงชีพก็ว่าได้
สตรีทฟู้ด เป็น จุดเชื่อม ของผู้คนในสังคม ทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองตลอดรวมจนถึงวัฒนธรรม การท่องเที่ยว ฯลฯ
แต่ช่วงหลัง หลายปีมานี้ หลายๆพื้นที่ ถูกตัดตอน ในการเป็น ตัวกลางนั้นๆ
ซ้ำร้าย ก็ ไม่ได้ทำให้ปัญหาที่คงอยู่นั้นดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ที่เห็นได้ชัดก็คือ เรื่อง เศรษฐกิจฐานล่าง
การกระจายรายได้ในส่วนนี้จะกลับไปกระจุกในชั้นอื่นๆแทน กลับไปหาผู้ประกอบการที่มีทุนมากกว่า
ในด้านการจราจร แม้การยกเลิก สตรีทฟู้ด ในบางพื้นที่ไปแล้ว ก็ไม่ได้ช่วยให้การจราจร ลื่นไหลโดดเด่นขึ้นมานัก สิ่งที่ ผู้คนมองไม่เห็นก็คือ การจับจ่ายซื้อของภายในชุมชน ลำบากขึ้น จากที่เคยซื้อหรือหากินได้จากหน้าปากซอยใกล้ๆ จำต้องเปลี่ยนมาใช้บริการไรเดอร์แทน
แน่นอนว่า กระบวนการเหล่านี้ ก็เกิดการผลิตส่วนเกินความจำเป็นขึ้นมาอยู่ดี ไรดอร์ ก็ต้อง วิ่ง บนท้องถนนมากขึ้น แทนการที่ผู้คนจะสามารถเดินเท้าได้ในส่วนนี้ มลภาวะ ก็ไม่ได้หายไป ผู้คนก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
หรือ หากไม่ใช้ไรเดอร์ ก็อาจจะใช้รถยนตร์ส่วนตัวหรือสาธารณะออกไปแทน (การใช้พลังงานไม่ลดลง)
ดังนั้น การมอง สตรีทฟู้ด เป็นตัวร้ายดูจะไม่เป็นธรรมนัก
เพื่อนๆมีความเห็นเช่นไร แชร์แลกเปลี่ยนกันได้นะคะ
มิ้วๆ
โฆษณา