29 เม.ย. 2022 เวลา 05:40 • หนังสือ
ควรสอนค่ะ อย่างน้อยจะได้เป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต เมื่อเด็กๆเติบโดกลายเป็นผู้ใหญ่
อยากเสนอว่า โรงเรียน ควรสอนอย่างน้อย 3 เรื่องนี้ ก่อนนักเรียนจบม.3 หรือสิทธิขั้นพื้นฐานการศึกษา
- การบริหารการเงินส่วนบุคคลขั้นพื้นฐาน (Fundamental Personal Finance Management); ว่าการเงินคืออะไร, ในอนาคตที่เราทำงานแล้ว จะต้องรับผิดชอบชีวิตตนเอง จะบริหารรายได้ รายจ่าย อย่างไร, การออมเงิน และการลงทุน ทำได้อย่างไรบ้าง, อย่างน้อยก็จะได้รู้เป็นพื้นฐานเอาไว้บ้าง
- รวมถึงสอนเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ว่าการเป็นพลเมือง มีหน้าที่ใดที่ต้องปฏิบัติบ้าง และเรามีสิทธิใดบ้างที่สามารถเรียกร้องได้ รวมถึงการกระทำใดที่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้อื่น
- และภาษีที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น Vat, ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมถึงการลดหย่อนภาษี เพราะยังไง ทุกคนก็ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องและพบเจอเป็นประจำอยู่แล้ว
จากการที่เรียนโรงเรียนไทยในระบบมาตลอด จนจบม.6
สิ่งเดียวที่ได้เรียนคือ หน้าที่พลเมือง แบบย่อๆ เป็นวิชา 1 หน่วยกิต
ที่แทบไม่มีประโยชน์อะไรเลย
ปล. ตอนนั้นยังแยกไม่ออกด้วยซ้ำ ว่า เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี แตกต่างกันยังไง 🤣
ทำให้ต้องมาเรียนวิชาที่ไม่ได้ชอบตอนเลือกมหาลัย
โฆษณา