สกลธี คิดเห็นอย่างไรกับคลองช่องนนทรี
รับชมเต็ม ๆ ได้ทางเฟซบุคไทยรัฐพลัส #กินข้าวเย็นกับผู้ว่า https://fb.me/e/1HF7p9RUt
โฆษณา