สกลธี ถ้าไม่เลือกตัวเอง จะเลือกใครเป็น ผู้ว่ากทม
รับชมเต็ม ๆ ได้ทางเฟซบุคไทยรัฐพลัส #กินข้าวเย็นกับผู้ว่า https://fb.me/e/1HF7p9RUt
โฆษณา