ถ้าเพิ่งเริ่มต้น ให้เลือกหมื่นห้า และเลือกบริษัทเล็ก
อยู่บริษัทใหญ่เงินเดือนเยอะ ความรู้คุณอยู่แค่แผนกเดียวที่คุณทำ
อยู่บริษัทเล็ก ฐานความรู้กว้าง รู้ทุกส่วน สุดท้ายคุณจะออกมาเปิดกิจการของตัวเองได้ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
จากหมื่นห้า ก็กลายเป็นแสนห้า หรือล้านห้าได้
1ถูกใจ
556รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...