4 พ.ค. 2022 เวลา 06:55 • สุขภาพ
วัย ชีวิต ความรู้ และประสบการณ์ ที่ป่านมาและผ่านไป ทำให้เรา เข้าใจ ความสุขที่เป็นจริงต่อชีวิตเรามากขึ้น ๑.วัยเด็ก : ได้สิ่งที่พอใจ ฯ ก็เป็นความสุข ๒.วัยเรียน : ได้คะแนนดี ได้รางวัลจากครู โรงเรียน พ่อแม่ชม ๓.วัยเรียนสูงขึ้น มาต่อกรุงเทพ เรียน รร.เตรียมอุดมฯ วิศวะจุฬาฯ : มีเพื่อนที่ดีทั่วประเทศ ได้ทำกิจกรรมให้โรงเรียน คณะ จุฬาฯ มีความสุข และยิ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าในหลวง ร.๙ ในฐานะ นายกสจม. มีความประทับใจที่ติดมาตลอด ๔. วัยทำงาน : ทำนามบัตร "ข้าราชการของประชาชน " ปี 2516 และ การทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ผู้ใหญ่ ปลัดกทม.ชื่นชม ๕.ช่วงเข้าร่วมการต่อสู้เพื่อบ้านเมือง ทั้งในเมืองและในป่า และออกมา ,ทุ่มชีวิตอุทิศตน ผ่านความเป็นความตาย ฯลฯ เป็นความภาคภูมิใจของตัวเอง พี่น้อง พ่อแม่ ๖.ยามชรา ย่าง 60 และยิ่ง 70 ได้สรุปบทเรียนชีวิต มีการพัฒนา : การได้ทำงานเพื่อคนอื่น เป็นความสุขฯ
โฆษณา