คุณนิยามคำว่าหนี้ดี กับ หนี้ที่ไม่ดี อย่างไร
รู้หรือไม่ว่า ระหว่างคนรวย กับ คนฐานะปานกลาง และ ยากจน มีการนิยาม หนี้ดี กับ หนี้ที่ไม่ดี ที่แตกต่างกัน สรุปหนังสือ ทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้น (Why the Rich are getting richer) บทที่ 7 สิ่งที่ไม่ใช่บทเรียนทางการเงิน (What Financial Education is ... Not) โดย Robert T. Kiyosaki
Why the Rich are getting richer by Robert T. Kiyosaki
ในหนังสือบทนี้ผู้เขียนได้อธิบายถึงหลักการทำงาน หรือ การสร้างรายได้ของธุรกิจธนาคาร เพื่อให้เห็นภาพก่อน ธนาคารสร้างกำไรได้จาก ดอกเบี้ยการปล่อยกู้ และมองว่าบัญชีเงินฝากของลูกค้า ถือเป็นภาระหนี้สินที่ธนาคารจะต้องหาเงินมาจ่ายดอกเบี้ยให้ผู้ฝาก แน่นอนว่าธุรกิจต้องมีกำไรจึงจะเดินหน้าต่อไปได้ จึงส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากมีมูลค่าน้อยกว่าดอกเบี้ยเงินกู้
เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ค่อยดี หรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคาร ดอกเบี้ยเงินฝากก็จะยิ่งน้อยลงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นกันในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ดอกเบี้ยเงินฝากติดลบ หรือก็คือเหมือนธนาคารคิดค่าเช่าที่ในการเก็บเงิน จึงทำให้แนวคิดการฝากเงินไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดอีกต่อไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่ธนาคารมุ่งเน้นการพิมพ์ธนบัตรออกมาโดยขาดการรับประกัน ที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจ จะยิ่งสร้างปัญหาทำให้ค่าเงินมีมูลค่าน้อยลง ส่งผลให้ค่าของชีพสูงขึ้น ยิ่งทำให้แนวคิดเรื่องการฝากเงินจะทำให้ต่อไปคนจนหรือคนฐานะปานกลาง ที่ไม่ชอบการเป็นหนี้เป็นทุนเดิม จะยิ่งยากจนลงไปเรื่อยๆ เพราะดอกเบี้ยไม่สามารถสู้กับค่าของชีพหรือเงินเฟ้อได้อีกต่อไป
ในทางกลับกันหนี้สิน ต่างหากที่จะทำให้คุณรวยยิ่งขึ้นได้ และเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้คนรวยยิ่งรวยขึ้น ผู้เขียนจึงอยากให้ทุกท่าน มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหนี้สิน เพื่อสร้างโอกาสที่ดีในการลงทุนสร้างความมั่งคั่งในชีวิตของคุณต่อไป
📌 แล้วหนี้สินจะทำให้รวยขึ้นได้อย่างไร❔
ก่อนอื่นคุณต้องแยกระหว่าง หนี้ดี กับหนี้เสียให้ถูกต้องเสียก่อน
🏡 คุณคิดว่าบ้านหรือที่ดินถือเป็น หนี้ดี หรือ หนี้ไม่ดี
ผู้เขียนกล่าวว่า คนจนหรือคนฐานะปานกลาง มักจะแยก หนี้ดี กับ หนี้ไม่ดี ไม่ถูก และเหมารวมว่าบ้านหรือที่ดิน คือ หนี้สินที่ดี
House for rent vector created by macrovector - www.freepik.com
🤩 ผู้เขียนอธิบายว่า สำหรับคนรวย หนี้สินที่ดี คือ หนี้สินที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณ หรือสามารถทำให้คนอื่นชำระหนี้แทนคุณได้ ยกตัวอย่างเช่น การกู้เงินซื้ออสังหาริมทรัพย์บ้านหรือคอนโด แล้วนำไปปล่อยเช่า ทำให้ถือว่าผู้เช่าชำระหนี้แทนคุณ และคุณสามารถนำกำไรส่วนต่างไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ เป็นต้น
😭 ในทางกลับกัน หนี้สินที่ไม่ดี คือหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กับคุณ ทำให้คุณต้องเสียเงินจ่าย รวมถึงเมื่อซื้อของชิ้นนั้นมาใช้แล้วมูลค่าก็เหลือน้อยลง หรือ หมดไป หรือแม้กระทั่งทำให้คุณต้องมีค่าใช้จ่ายทางภาษี หรือค่าบำรุงรักษาเพิ่มอีกด้วย
โดยที่ปรึกษาทางด้านภาษีของผู้เขียน ได้ให้คำแนะนำว่า การฝากเงินจะเพิ่มภาระทางภาษีของคุณ เพราะดอกเบี้ยเงินฝากจะมีการถูกหักภาษี ในทางกลับกัน การสร้างหนี้ที่ดี จะได้รับการลดหย่อนภาษีในส่วนของดอกเบี้ย เป็นการต่อยอดโอกาสทางธุรกิจของคุณได้อีกทาง
1
อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้าง การลงทุนมีความเสี่ยง และไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีความกล้า ที่จะเสี่ยง ที่จะลงทุน หากคุณไม่กล้าที่จะเสี่ยง ขอแนะนำให้คุณเลือกที่จะศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุน และเลือกลงทุนในสิ่งที่คุณเข้าใจอย่างแท้จริง ดีกว่าการกลัวและไม่กล้าลงทุนอะไรเลย เพราะนั่นเปรียบเสมือนการที่คุณค่อยๆวางยาตัวเองทีละน้อย รอวันที่เงินของคุณไม่สามารถเอาชนะ เงินเฟ้อ/ค่าของชีพ ไม่สามารถซื้อของที่คุณเคยซื้อได้อีกต่อไป
หากคุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดกดแสดงอารมณ์ และกดแชร์เพื่อส่งต่อประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น เพื่อสร้างสังคมคุณภาพสืบต่อไป 💕
🙏🏻 หากชื่นชอบบทความนี้ โปรดกดติดตามเพจ เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆ ที่ https://www.blockdit.com/wealthyreaders
#หนี้สิน #โอกาส #มุมมอง #ความรู้ทางการเงิน
โฆษณา