1. ทฤษฎีสมคบคิดหรือความเชื่อต่างๆ เช่น
- ใครฆ่า JFK
- สมาคมลับ Iluminati ในประวัติศาสตร์มีอยู่จริงหรือไม่ และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกําหนดความเป็นไปของโลก
- มีมนุษย์ต่างดาวและยานอวกาศตกบริเวณฐานทัพ อากาศ Area51, Arizona และสหรัฐจับมนุษย์ต่างดาวตัวเป็นๆมาทดลอง มีรูปถ่ายมายืนยันด้วย
- ยานอวกาศ Apollo ไม่ได้ไปดวงจันทร์จริง
- ด้านเงามืดของดวงจันทร์มียานอวกาศของมนุษย์ต่างดาวตกอยู่ สหรัฐเก็บเป็นความลับเอาไว้ ก่อนที่จีนจะเริ่มสนใจ สํารวจบ้าง
- โคลัมบัสไม่ได้เป็นผู้ค้นพบทวีปอเมริกา
- เอลวิส เพรสลีย์ เป็นมนุษย์ต่างดาวและยังไม่ตาย เข่นเดียวกับฮิตเลอร์ ก็ยังไม่ตายเช่นกัน
- มีประชากรในโลกส่วนหนึ่ง ที่สืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ต่างดาว
- สัตว์ประหลาด เนสซี แห่งทะเลสาบ ล็อคเนส และไอ้ตีนโต หรือ big foot ที่คนเชื่อว่ามีอยู่จริง
- การระเบิดครั้งใหญ่ที่ ตุงกัสคา ประเทศรัสเซีย โดยไม่ทราบว่าเหตุ เชื่อว่าเป็นการระเบิดจาก UFO ตก
- ปิรามิดแห่งอิยิปต์, ลายเส้นที่ราบนาสคา , มาซูปิกซู รูปป้้นบนเกาะอีสเตอร์ อารยธรรมอินคา เผ่ามายาเป็นฝีมือของมนุษย์ต่างดาว
- อารยธรรม ของชาวแอตแลนติส ที่เชื่อว่าเป็นทายาทของมนษย์ต่างดาว เป็นบ่อเกิดอารยธรรมต่างๆของโลกและมีความเจริญสูงสุดแต่ได้ล่มสลาย ไป มีอยู่จริง?
- ตํานานนํ้าท่วมโลกครั้งใหญ่ และเรือของโนอาห์มีอยู่จริง?
- สามเหลี่ยมเมอรบิวด้า เป็นบริเวณที่ เรือโดยสาร เครื่องบินหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องลอย เชื่อว่าเป็นสถานที่ ประตูมิติสู่อีกมิติหนึ่งเปิดอยู่หรือย้อนเวลากลับไปในอดีต
- ตํานานจอกศักดิ์สิทธิ์ กษัตริย์อาเธอร์และอัศวินโต๊ะกลมในตํานานมีจริงหรือไม่?
- The Bible code เป็นหนังสือที่เชื่อว่า เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของโลก ถูกบันทึกไว้แล้วใน คัมภีร์ไบเบิล ในรูปแบบของรหัส รวมถึงเหตุการณ์ ลอบสังหาร JFK และ 9-11 ด้วย
2. ส่วนเรื่องลึกลับ หรือแปลกประหลาดตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ตัวอย่างเช่น
- เซอร์ไอแซค นิวตัน ค้นพบ กฏของแรงโน้มถ่วงโดยบังเอิญขณะนอนหลับใต้ต้นแอปเปิ้ล และโดนแอปเปิ้ลตกใส่หัว ส่วนอาคีมีดีส ค้นพบวิธีการหาทองคําแท้ โดยการวัดปริมาตรของทองจากการแทนที่นํ้า ค้นพบขณะอาบน้ำในอ่าง
- The current war เป็นการหํ่าหั่นแข่งขันกันคิดค้นกระแสไฟฟ้า ระหว่างอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์ เอดิสัน(DC) และนิโคลาส เทสล่าร์ (AC) สุดท้ายกระแสไฟ AC เป็นที่นิยมและมีบทบาทกว่า แต่เอดิสันกลับดังกว่า เทสล่าร์
- Calculus ถูกคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์สองคนพร้อมๆกันโดยบังเอิญและ มิได้นัดกันมาก่อน คือ Isaac Newton และ Gottfried Leibniz
1
- อัตราส่วนทองคํา ลําดับฟิโบนัสชี แสดงความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ ที่มีอยู่ในตัวธรรมชาติ
- รามานุจันทร ชาวอินเดีย สามารถค้นพบสมการทางคณิตศาสตร์ที่สําคัญได้ เป็นแค่หนุ่มยากจน ที่รักในคณิตศาสตร์แต่ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อน
- ยูริ เกลเลอร์ เป็นมนุษย์พลังจิตที่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีพลังจิตแบบไซโคไคเนซีส ในการบังคับวัตถุให้ลอยเคลื่อนไหว บิด หัก งอ ทั้งเห็นภาพ พยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้า อ่านจิตความคิดผู้อื่นได้
- โครงการ Seti คือโครงการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลก โดยใช้คลื่นความถี่ สัญญาณต่างๆจากนอกโลกจะพบเจอมนุษย์ต่างดาวหรือไม่
- เครื่องเร่งอนุภาคที่ CERN ทําการทดลองการชนกันของอนุภาคต่างๆ ดูร่องรอยเศษซากของมัน เพื่อจะหาว่าหน่วยที่เล็กที่สุดของสสารคืออะไร ( อนุภาคมูลฐานหรือ fundamental of particles )
- ปัจจุบันทฤษฎีอนุภาคมูลฐาน บอกว่าอนุภาคมูลฐานประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ เฟอร์มิออน ( อนุภาคสสาร ประกอบด้วย เลปตรอนและควากซ์และโบซอน ( อนุภาคสื่อนําแรง ) แต่นักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัม เชื่อในทฤษฎีสตริง ที่ว่า อนุภาคมูลฐานทุกชนิดเกิดจาก string ที่สั่นด้วยความถี่ต่างๆ เกิดเป็น เฟอร์มิออนและโบซอนดังกล่าว ขัดกับสามัญสํานึกของเราที่เชื่อว่าสิ่งที่เล็กที่สุดมีสภาพเป็นจุด ไม่ใช่เส้น ( string)
- ผลพลอยได้จากทฤษฎีสตริง พบว่าจักรวาลประกอบด้วย 11 มิติ ซึ่งโลกของเรามีเพียงแค่ 3 มิติ ( space)+ 1 มิติ (เวลา) มีรูปแบบของสิ่งมีชีวิตในมิติเหล่านั้นหรือไม่ มีลักษณะทางกายภาพเป็นเช่นไร มีวิวัฒนาการเป็นอย่างไร มิติที่อยู่สูงขึ้นไปที่เรามองไม่เห็นเพราะมันเล็กมากไป ซ่อนและขดตัวอยู่ในอวกาศ ในระดับควอนตัม
- ทฤษฎีสตริงจะกลายมาเป็นทฤษฎีแห่งสรรพสิ่งหรือ The theory of everything ที่สามารถอธิบายสิ่งที่เล็กจิ๋วกว่าอะตอมในระดับควอนตัม กับสิ่งที่มีขนาดใหญ่มหึมาอย่างเอกภพหรือกาแล็กซี พร่อมๆกันได้ ( ปัจจุบัน มี 2 ทฤษฎี ที่แยกกันอธิบายปรากฏการณ์ในระดับจักรวาลใช้ทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ แต่ในระดับอะตอมใช้ทฤษฎีควอนตัม ต่างก็อธิบายสิ่งตรงข้ามกันไม่ได้ หรือไม่มีอะไรเชื่อมเข้าหากัน ซึ่งธรรมชาติต้องมีกฏเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถอธิบายทุกสิ่ง ปัจจุบันยังไม่มีใครค้นพบทฤษฎีนี้ แม้แต่ ไอน์สไตน์ ในบั้นปลายของชีวิตก็ยังหาไม่เจอ)
- ทฤษฎีสตริงจะสามารถค้นพบสมการที่รวมแรงทั้ง 4 ในจักรวาลเข้าด้วยกันในหนึ่งสมการได้ ( แรงโน้มถ่วง, แรงแม่เหล็กไฟฟ้า, แรงนิวเคลียร์แบบอ่อน-เข้ม ) ซึ่งในอดีตก่อน Bigbang แรงทั้ง 4 ต่างรวมกันเป็นหนึ่งเดียว แต่หลังจากนั้นจึงแยกตัวออกใา
- ปรากฏการณ์ทางควอนตัม มีแต่ความไม่แน่นอน ไม่สามารถใช้สัมพัทธภาพหรือกฏทางฟิสิกส์แบบเดิมมาอธิบาย ปรากฏการและพฤติกรรมของ อิเล็กตรอนหรืออนุภาคต่างๆที่รวมตัวเป็นกลุ่มหมอก ไม่มีตําแหน่งแห่งหนที่แน่นอน และสามารถ ปรากฏขึ้นมาจากที่ว่างได้ และสลายตัวไปในที่สุด ปรากฏการณ์ลอดอุโมงค์ของอนุภาค ที่ทะลุทะลวงสิ่งกีดขวาง การทดลองยิงอนุภาคฝาแฝดที่มีสภาพคู่ตรงข้าม ที่ให้อนุภาคสองตัว วิ่งผ่านอุโมงไปในทิศทางตรงข้ามในระยะทางที่ไกลมาก เมื่อเราบังคับให้อนุภาคตัวหนึ่ง spin ไปทางซ้าย อนุภาคอีกตัวจะ spin ไปทางขวา ทั้งๆที่มันอยู่ห่างกันเกินกว่าความเร็วแสงจะเดินทางไปถึง ราวกับว่ามันติดต่อสารกันเองด้วยความเร็วเหนือแสง ความจริงคือมีอะไรที่เร็วกว่าแสงหรือจริงๆแล้ว มันเชื่อมต่อกันเพราะมันเป็นตัวเดียวกัน
- การทดลองของ เอ็ดวิน ชโรดองเจอร์เรื่องแมวเป็นแมวตาย ทําให้เกิดการตีความทางควอนตัมเรื่องจักรวาลคู่ขนานว่าอาจจะมีจริง โดยโลกของควอนตัมจะแตกตัวเป็นสองจักรวาล เมื่อเราจะตัดสินใจทําอะไรบางอย่าง โดยทั้งโลกทั้งสองจะไปตามทางใครทางมัน โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกัน นั่นคือมีตัวเราหลายๆคนอยู่ในหลายๆจักรวาลหรือไม่?
- การบิดเบี้ยวของ space & time มีความมหัศจรรย์ มากทําให้ เกิด worm hole หรือรูหนอนซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดในอวกาศ space & time บิดเบี้ยวได้ จากอวกาศที่มีความโค้งจากสนามโน้มถ่วง แสงก็สามารถเดินทางเป็นเส้นโค้งเช่นเดียวกัน ในสนามความโน้มถ่วงสูงๆมาก ทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุที่ซ่อนอยู่หลังสิ่งกีดขวางได้
- เวลาจะช้าลงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพ เมื่อวัตถุมีความเร็วใกล้แสงหรือเข้าใกล้แนวโน้มถ่วงอันมหาศาลของหลุมดํามวลยิ่งยวด ทําให้เกิดทฤษฎี time paradox ที่นักบินอวกาศบินออกจากโลกด้วยความเร็วแสง หรือเฉียดเข้าไปใกล้หลุมดํา กลับมาบนโลกพบว่า อายุตัวเองอ่อนกว่าลูกหรือเป็นการย้อนเวลาไปยังอนาคตนั่นเอง
1
- หลุมดํา แท้จริงคืออะไร มีจํานวนเท่าไร ปลายทางของหลุมดําคืออะไร เราสามารถทะลุเข้าไปในหลุมดําและไปโผล่อีกมิติได้หรือไม่?
- แรงโน้มถ่วง แท้จริงคืออะไร ทําไมมันจึงมีผลแผ่ไพศาลไปทั่วจักรวาลในระดับสเกลใหญ่ แต่ไม่มีผลในระดับควอนตัม ไอน์สไตน์พบว่ามันคือคลื่นความโน้มถ่วง มิใช่แรง เกิดจากการบิดเบี้ยวของกาลอวกาศ ทําให้เกิดความโค้ง ดึงดูดวัตถุไปตามอวกาศที่โค้ง
- กําเนิดเอกภพ มาจาก bigbang จริงหรือไม่? เอกภพเป็นแบบเปิดหรือปิด เอกภพมีขอบเขตหรือไม่ เอกภพมีจุดจบหรือไม่ มีเอกภพซ้อนเอกภพเป็นอนันต์จริงหรือไม่ bubble universes และ bigbang เกิดเป็นอนันต์จริงหรือไม่
- สสารมืดและพลังงานมืดแท้จริงคืออะไร ประกอบไปด้วยอนุภาคสสารที่เรารู้จักหรือไม่
- ทฤษฎีจักรวาล โฮโลแกรม เชื่อว่าจักรวาลเป็นภาพฉายโฮโลแกรม 3 มิติ ที่เหตุการณ์จริงหรือชีวิตจริงๆของเราเก็บเป็นข้อมูล ดิจิตอลแบบ 2 มิติ
11ถูกใจ
8แชร์
2.8Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...