อย่าติดความหมาย ในคําสมมุติ
เพราะจะคิดวนอยู่กับความหมาย จนความหมายเป็นกําแพงขวางทาง ความจริงปฏิบัติมีเพียงแค่รู้ รู้ให้เป็น รู้ให้ถูก โดยไม่ให้ความหมาย
ที่งงเพราะติดความหมายในภาษา หากใจเราไม่ติดสมมุติ ทําสบายๆ " มีเพียงแต่รู้ " โดยอาศัยความรู้สึก เพื่อให้เข้าสู่โลกของใจได้แล้ว
ใจจะตั้งมั่นสบายๆเอง ไม่มีการทํา มีแต่ใจที่รับรู้ สัมมาสมาธิปรากฏขึ้นได้โดยง่าย ตอนแรกจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ แต่แค่เราอยู่กับความรู้สึกบ่อยๆ รับรู้สบายๆ จะยิ่งเข้าสู่โลกของใจ เกิดสัมมาสมาธิในขณะใช้ชีวิตประจําวันได้ยาวนานขึ้น บ่อยครั้งขึ้น
เพียงแค่เราใช้ชีวิตประจําวันนั้นคือการปฏิบัติธรรมที่ดีเยี่ยม ไม่มีการไปปฏิบัติเพื่อจะทําอีก เพียงแค่ ยืน เดิน นั่ง นอน เราชินที่มีสติ รู้ตัว รู้สึกตัวเองอัตโนมัติ
" การให้ใจชิน จึงสําคัญมาก " แม้นอนหลับก็รู้สึก รับรู้ ใจตื่นอยู่ได้ รับรู้รับทราบได้ในอาณาเขตรอบกาย ไม่ใช่เพียงแค่กายเรา ใจไวขึ้น จนสัมผัสรับรู้เรื่องราวโดยไม่ขึ้นกับกาลเวลา ใจนี้วิเศษยิ่งนักแม้โลกนี้ล้วนสร้างขึ้นมาจากใจ
รูปภาพ วัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี
1 ถูกใจ
1 แชร์
66 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา