ทฤษฏี คนเปลี่ยน โลกก็เปลี่ยนค่ะ
อันที่จริงมันก็เป็นจริงนะ จินตนาการว่าโลกในวันข้างหน้ามันเปลี่ยนไปยังไง สมมติว่ามีคนคิดค้นเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าได้ แล้วเขาหรือเธอคนนั้นมีจิตรใจเอื้อฟื้อเผื่อแผ่ คนคนนั้นเขาเลือกที่จะขายมันให้คนรวยและช่วยเหลือคนจน คนคนนั้นเอากำไรที่ได้จากการขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาพัฒนาคนในประเทศแล้วสร้างระบบสังคมของทั้งประเทศขึ้นใหม่
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ถูกนำกลับมาเข้าระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ แล้วทำให้การศึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมันเปิดกว้างออกไป วันนั้นโลกเราจะเป็นยังไง ?
1ถูกใจ
256รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...