ทางพุทธ เพื่อสร้างกรรมดี ชดใช้กรรมเก่า
ทางวิทยาศาสตร์ เกิดมาแล้ว หายใจก็อยู่ไปจนหมดอายุขัย
ทางครอบครัว มีบิดามารดาที่ต้องดูแล
ทางสังคม ยังมีคนที่คิดถึงทุกฝ่าย
ส่วนตัว อยู่เพื่อใช้ความคิด"ชอบอันนี้มากกว่าแอพอื่น"เหมือนตอบอัตนัย
โฆษณา