ความคิดเห็นบนคำถาม

คุณคิดว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่รอดไปเพื่ออะไร ?
5 พ.ค. 2022 เวลา 13:02 • ความคิดเห็น • 17 คำตอบ
การใช้ชีวิตในการอยู่รอดของแต่ละคนมันต่างกัน บางคนใช้ชีวิตอยู่รอดจากปัญหาต่างๆไปวันๆ บางคนใช้ชีวิตอยู... ดูเพิ่มเติม
คำตอบ (17)