ไม่มีคำตอบที่แน่นอนหรอกครับ
บางคนอยากอยู่รอดเพื่อตัวเอง
บางคนอยากอยู่รอดเพื่อคนอื่น
และบางคนก็อยู่รอดแบบงง ๆ
  • 3
โฆษณา