มีบัญชีอยู่แล้ว?
UPDATE: กทม. เตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทุกระดับชั้น 17 พ.ค. 65 นี้
1
วันนี้ (6 พ.ค. 65) นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขต ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมศิรินาม ชั้น 3 สำนักการศึกษา โดยมีผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
8
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นการเปิดเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบ 100% ทุกระดับชั้น โดยจะดำเนินการมาตรการความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดฯ อย่างเต็มที่เข้มงวดและมีประสิทธิภาพ โดยทุกโรงเรียนจะต้องมีการประเมินตามมาตรการ 3T1V คือ
8
T : Thai Stop Covid Plus (TSC+) สถานศึกษาต้องประเมินตนเองเตรียมพร้อมก่อนเปิดเรียน
1
T : Thai Save Thai (TST) นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีการประเมินความเสี่ยงตนเองเป็นประจำ
1
T : Test ตรวจคัดกรอง เฝ้าระวังอย่างเหมาะสม เช่น ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยงหรือมีอาการ และ
1
V : Vaccine ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และเด็ก อายุ 5-18 ปี ได้รับวัคซีนโควิด-19 ตามเกณฑ์
1
พร้อมทั้งสำนักงานเขตและโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือให้นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน ในโรงเรียนให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ทั้งนี้หากผู้ปกครองไม่ประสงค์ให้นักเรียนเรียนในรูปแบบ On Site อนุญาตให้เรียนในรูปแบบ 4 ON ได้
กรณีเมื่อเปิดเรียนแล้วพบผู้ติดเชื้อยืนยัน 1 ห้องเรียน ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป หรือพบผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 ห้องเรียน ให้ปิดห้องเรียนเฉพาะห้องเรียนที่พบผู้ติดเชื้อเป็นเวลา 3 วัน เพื่อทำความสะอาด และให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 4 On (Online, On - Air, On Hand และ On School Line )
สำหรับห้องเรียนอื่นเปิดเรียน On Site ตามปกติ และให้กำกับดูแลให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการให้เป็นไปตาม มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครจะมีการปรับพื้นฐานให้นักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในทุกระดับชั้นมีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site (On-Site's Pre-test) (สยศ.) โดยครูผู้สอนทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)เพื่อตรวจสอบพื้นฐานความรู้ของนักเรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาว่านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในชั้นที่สูงขึ้นหรือไม่ เพื่อแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 3 ระดับและวางแผนที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะเรียนในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป ได้แก่ กลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานในระดับดี กลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานระดับปานกลาง และกลุ่มที่มีความรู้พื้นฐานระดับควรพัฒนา
2
#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #เปิดเรียน #Onsite #โควิด19 #กรุงเทพมหานคร
Chai Morasillapin
รถติดน่าดูกลับมาแล้วเชื่อปะ
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  6 ข้อคิดประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตและการทำงาน จาก 6 คนดัง หากมอง “ความสำเร็จ” จากภายนอก เราคงเห็นแต่ชื่อเสียงและเงินทอง แต่ถ้าหากมองให้ลึกไปยัง “เบื้องหลังความสำเร็จ” เราจะเห็นอะไรบ้าง?
  Self-Empathy สกิลที่คนรุ่นใหม่ต้องมี! ปฎิเสธไม่ได้ว่าในยุคสมัยที่ทุกคนต้องตามทันโซเชียล ต้องเกาะติดกระแสทุกอย่าง ทำให้คนได้เห็นชีวิตกันง่ายขึ้นผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย จนเกิดความรู้สึกเปรียบเทียบ ความเครียดกันได้ง่าย
  นักการตลาดต้องรู้! เด็กสมัยนี้ ใช้ Social ตัวไหนมากสุด Youtube นำโด่ง TikTok มาแรง FB ขาลง สิ่งที่น่าปวดหัวอย่างหนึ่งของธุรกิจและนักการตลาดในยุคนี้คือความเปลี่ยนแปลงของโซเชียลมีเดียที่เปลี่ยนไปไม่เว้นแต่ละวัน
  งานวิจัยชี้ชัด วัยรุ่น Gen Z มี ‘กำลังซื้อ’ น้อยกว่า Baby Boomer เมื่อเทียบกับอายุที่เท่ากัน แม้ค่าแรงจะเพิ่มขึ้นก็ตาม การศึกษาใหม่จาก Consumer Affairs ได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสำนักสถิติแรงงานแห่งสหรัฐฯ, สำนักสำมะโนแห่งสหรัฐฯ, สมาคมนายหน้าแห่งสหรัฐฯ และคณะกรรมการข้อมูลการศึกษา เพื่อตามหากำลังซื้อของวัยรุ่น Gen Z และนำไปเทียบกับกำลังซื้อของ Baby Boomer ในยุค 1970 พบว่าคนยุคใหม่มีกำลังซื้อน้อยกว่าคนยุคเก่าเสียอีก
  ดูทั้งหมด