พยายามคิดว่า ถ้าตื่นสาย เราจะเสียโอกาสดี ๆ ไป ให้เป็นนิสัย
ไม่ใช่การหลอกตัวเอง เพราะถ้าตื่นเช้าได้ คุณจะได้อะไรมากกว่าที่คิด
  • 2
โฆษณา