การแยก หนี้ที่ดี กับ หนี้ที่ไม่ดี ให้ถูก ก็มีผลต่อความมั่งคั่งได้เช่นกัน
💰หนี้ดี คือ หนี้ที่ทำให้เงินไหลเข้ากระเป๋าสตางค์ของเรามากกว่า
💸 หนี้ที่ไม่ดี คือ หนี้ที่จะทำให้เงินไหลออกไปจากกระเป๋าสตางค์ของเรามา...
คุณนิยามคำว่าหนี้ดี กับ หนี้ที่ไม่ดี อย่างไร
รู้หรือไม่ว่า ระหว่างคนรวย กับ คนฐานะปานกลาง และ ยากจน มีการนิยาม หนี้ดี กับ หนี้ที่ไม่ดี ที่แตกต่างกัน สรุปหนังสือ ทำไมคนรวยยิ่งรวยขึ้น (Why the Rich are getting richer) บทที่ 7 สิ่งที่ไม่ใช่บทเรียนทางการเงิน... อ่านต่อ
โฆษณา