ก็ต้องดูต้นเหตุของปัญหาค่ะว่าเกิดจากอะไร และคิดทบทวนดูค่ะ บางปัญหาเราระบายให้ใครฟังไม่ได้ แต่เราคิดว่าปัญหามันต้องมีทางออกค่ะ ✌🏼😊
2
  • 1
โฆษณา