💌"ฝึกใจให้เข้มแข็งและคิดในเชิงดีเข้าไว้ ยับยั้งความคิดที่ยิ่งคิดแล้วยิ่งทุกข์ ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แล้วจดจำไว้แค่เพื่อใช้เป็นเครื่องเตือนใจ และจงใช้สติปัญญารับมือดำรงอยู่ในวันนี้ให้ดีที่สุด ทำทุกอย่างที่ตัวเองชอบ อย่าปล่อยตัวเองจมกับความเศร้า ก้าวผ่านไปให้ได้!!"✌😚💖
3 ถูกใจ
144 รับชม