"กำลังพุทธคุณ"
พลังเเห่งพุทธานุภาพ
จะเกิดผลต่อบุคคลผู้มีความ นอบน้อม เลื่อมใส ศรัทธา เชื่อมั่น อย่างแท้จริง ว่า
กำลังพุทธคุณนี้มีผล คุ้มครองรักษาปกป้องเราได้อย่างเเน่นอน ไร้ความลังเลสงสัยเเต่อย่างไร
ผลของความศักดิ์สิทธิ์ที่ปรากฏเกิดผลขึ้นนั้น เป็น เรื่องจำเพาะเจาะจงเฉพาะคนเป็น "ปัจจัตตัง"
คนสวดคาถาบทเดียวกัน
คนสวมพระรุ่นเดียวกัน รับมาพร้อมกัน
คนอธิษฐานในข้อความเดียวกัน
 
เเต่จะมีผลลัพธ์ ความศักดิ์สิทธิ์ อัศจรรย์เเตกต่างกัน
เป็นเพราะ กำลังใจ การน้อมจิต ตั้งจิต เเตกต่างกัน
หากเราใช้ปัญญาพิจารณาเป็น "ธรรมมะวิจะยะ" เพื่อปรับพัฒนาจิตของเรา ให้เกิดผลในการปฏิบัติสูงที่สุด
 
ความศักดิ์สิทธิ์ สัมฤทธิผลของ กำลังพุทธคุณ ก็จะมาเป็นกำลังของบุคคลนั้น
คนโบราณท่านมีความฉลาด กว่าคนในยุคนี้ ดังนั้น ยุคก่อน คนมีผลในการปฏิบัติมากกว่า จิตศักดิ์สิทธิ์ เข้มขลัง ในวิทยาคุณกว่า
เเต่ถ้าเราปรับกำลังใจของตนขึ้นใหม่ได้ ผลของการปฏิบัติก็ย่อมก้าวหน้า ในการพัฒนาจิตขึ้นได้ด้วยเช่นกัน
ลองน้อมจิตพิจารณาดูว่า ทิฐิ ในศรัทธาของเรา อยู่ในจุดใด ระดับเรา
ปรามาสพระรัตนตรัยว่าเป็นเรื่องโง่เขลางมงาย
มองว่าพระ วัตถุมงคล เป็นเพียงวัตถุ หรือ สินทรัพย์เครื่องประดับเเสดงมูลค่า
 
นับถือเเต่ไม่ศรัทธาในตนเองว่า จะพัฒนาจิตให้เกิดผล เกิดกำลังเเห่งพุทธคุณในตนขึ้นได้
ทิฐิเหล่านี้ โอกาสที่จะเกิดกำลังความศักดิ์สิทธิ์เเห่งพุทธคุณจะน้อยหรือเเทบปิดประตูเเห่งกุศล จะมีเเต่เพียงวาระบุญให้ผลเปลี่ยนมีเหตุมาปราบใจให้กลับจิตกลับใจมาเป็นสัมมาทิฐิ
ศรัทธาในพระพุทธองค์ด้วยใจที่ตั้งมั่น ยังจิตให้เป็นเอกัตคตารมณ์ ตั้งมั่นเป็นฌาน
จิตสำรวมลงในสมาธิโดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ยามอธิษฐาน อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้า จิตเราตั้งมั่น จนรู้สึกว่า ไม่รู้สึกถึงสิ่งอื่นๆรอบตัว
จิตจดจ่อเเต่ภาพพระพุทธองค์ในจิต ของเรา
จิตจดจ่อตั้งมั่นในคาถา บทสวดมนต์ คำอธิษฐาน จิตมีความศรัทธาตั้งมั่นอย่างยิ่ง
จิตละเอียดอ่อนมีความนอบน้อม ยอมลง ยอมละมานะทิฐิลง ยอมต่อพนะรัตนตรัยอย่างที่สุด
จิตมีพละศรัทธาเต็มกำลัง ไร้วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยอย่างสิ้นเชิง ว่า กำลังเเห่งพุทธคุณ สิ่งที่เราตั้งจิต อธิษฐาน อาราธนาบารมีพระท่าน เกิดผลอย่างเเน่นอน เต็มกำลัง เเละอัศจรรย์เกินความคาดหมาย
หากเราพิจารณายกกำลังใจขึ้น ทรงอารมณ์จิตให้ละเอียดตั้งมั่น ในพุทธานุภาพได้
หยิบจับสิ่งใดก็ศักดิ์สิทธิ์
สวดคาถาบทใดก็ศักดิ์สิทธิ์
อธิษฐานสิ่งใด ก็สำเร็จ เกิดผลอัศจรรย์ ทันใจ
ปาฏิหาริย์ เกิดขึ้นด้วย จิต
จิตเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน
ด้วย
จิตนอบน้อม ละเอียดอ่อน ผ่องใส
จิตตั้งมั่นเป็นเอกัตคตารมณ์
จิตมีความศรัทธาเต็มเปี่ยมในคุณพระรัตนตรัย เเละความศรัทธาในกุศลเเห่งตน
กำลังเเห่งพุทธคุณ ย่อม ส่งผลพิทักษ์รักษาเราได้
สัพพะโรคะ
สัพพะภะยะ
สัพพะทุกขะ
ย่อมสลายปราสนาการไปได้ด้วยกำลังเเห่งพุทธคุณ
ผู้เข้าถึงอย่างแท้จริง
พระทุกองค์ศักดิ์สิทธิ์หมด ไม่มีพระเก๊
บูชาพระบรมสารีริกธาตุก็เกิดผลพระธาตุเสด็จ เปลี่ยนวรรณะ ขยายองค์ เพิ่มจำนวน ให้ประจักษ์
ถ้าชาวพุทธเข้าถึง ผล เเห่ง กำลังพุทธคุณ ความศรัทธาในจิตของผู้ปฏิบัติธรรมนั้น ย่อมเป็น อจลศรัทธา ไม่เสื่อมถอยไป ตราบจนถึงซึ่งพระนิพพาน
ขอน้อมกระเเสเเห่งพุทธคุณจงปรากฏเกิดในจิตทุกดวง จนเกิดความอัศจรรย์ เเห่ง พุทธบารมี จนแจ้งกระจ่างแก่ใจตน ด้วยเทอญ
อ.คณานันท์ ทวีโภค
#เมตตาสมาธิ #ปฏิบัติธรรมด้วยจิตปราณีต #กำลังพุทธคุณ
1 ถูกใจ
1 แชร์
61 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา