15 พ.ค. 2022 เวลา 07:00 • การเมือง
ข้าราชการ = ข้ารับใช้ประชาชน จริงหรือไม่ ?
รับชมเต็ม ๆ ได้ที่เฟซบุค #ไทยรัฐพลัส #กินข้าวเย็นกับผู้ว่า คลิก
โฆษณา