มีบัญชีอยู่แล้ว?
รวม HR Trend 2022 ล่าสุดสำหรับองค์กรทุกระดับ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่ง
“การบริหารทรัพยาการบุคคล” คือหนึ่งในหมวดงานด้านบริหารจัดการที่สำคัญที่สุดสำหรับองค์กรทุกประเภท เพราะแรงขับเคลื่อนหรือฟันเฟืองของแต่ละธุรกิจไม่อาจปฏิเสธได้เลยว่าพนักงานคือส่วนสำคัญที่สุดขององค์กร ให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด และแน่นอนที่สุดงานด้านบริหารทรัพยาการบุคคล หรือ HR เองก็ต้องพัฒนาตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน
1
โดยล่าสุดศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน หรือ SEAC ได้สรุป HR Trend 2022 ว่า เป็นยุคแห่งการขับเคลื่อนสู่ Work Hard – Work Fast – Work Smart เพื่อบริหารคนให้แกร่ง พร้อมรับทุกสถานการณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่ง HR Trend 2022 ที่ทุกองค์กรควรรู้และก้าวให้ทัน มีอะไรบ้างมาอัพเดตกัน
รวมประเด็น HR Trend 2022 ที่สำคัญสำหรับองค์กรทุกประเภท
1. แนวทางการทำงานที่รองรับคน Gen Z มากขึ้น
HR Trend 2022 เรื่องแรกเกิดขึ้นในช่วง 1-2 ปีที่ผ่าน การมาถึงของพนักงานใน Gen Z คือ ความท้าทายครั้งใหม่ขององค์กร โดยเฉพาะ เนื่องจาก Gen Z คือ คนรุ่นใหม่ที่เติบโตขึ้นมาพร้อมกับการก้าวกระโดดของวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ทำให้ธรรมชาติรวมถึงแนวคิดของคนเจเนอเรชั่นนี้ มีความแตกต่างจากเจเนอเรชั่นก่อนหน้าอย่าง Gen Y ค่อนข้างมาก
HR จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจถึงธรรมชาติและแนวคิดของคน Gen Z ให้ลึกซึ้ง ไม่มองว่าเป็นเพียงกลุ่มเด็กที่มีความอดทนน้อย หรือ ไม่จงรักภักดีต่อองค์กร แต่ Gen Z คือ กลุ่มบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มองค์กรให้มีการพัฒนาด้วยแนวคิดแตกต่าง ซึ่งต้องใช้เวลาในการ Mentor เพื่อสร้างแรงจูงใจ และดึงดูดให้สร้างผลงานแบบ High Productivity
1
2. การร่วมงานของคนทั้ง 5 Gen ในแบบ Multigenerational
ในปัจจุบันทุกองค์กรต่างประกอบด้วยผู้คนหลายหลายเจนเนอเรชั่น ซึ่งในปี 2022 นี้ เป็นยุคที่จะมีผู้คนที่มีความแตกต่างกันถึง 5 เจนเนอเรชั่น ได้แก่ Gen Z, Gen Y, Gen X, กลุ่ม Baby Boomers และกลุ่มเกษียณที่ยังทำงาน
3
ซึ่งทั้ง 5 เจนเนอเรชั่นนี้ต่างก็มีความแตกต่างกันในด้านของแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ชีวิต HR จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนทั้ง 5 เจนเนอรเรชั่น เพื่อรับมือกับปัญหา และสร้าง Culture ที่ทำให้คนทั้ง 5 เจนเนอเรชั่น สามารถทำงานร่วมกัน ด้วยความประนีประนอมและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อก้าวเดินไปพร้อมกัน
1
3. สถานที่ทำงานแบบ Enabling Hybrid
Trend HR 2022 อีกสิ่งหนึ่งที่จะเปลี่ยนไป คือ สถานที่ทำงานหรือ Workplace ที่อาจะไม่ได้จำกัดแค่สำนักงาน แต่จะเป็นการผสมผสานกันระหว่างการเข้ามานั่งทำงานที่สำนักงาน พบปะเจอหน้ากันในที่ประชุมแบบ Face-to-Face สลับกับการทำงานแบบ Virtual ที่ให้พนักงานสามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้
1
ซึ่งจะกลายเป็นโจทย์หลักที่องค์กรต้องเป็นผู้คอยทำหน้าที่ในการหาจุดที่สมดุลระหว่าง 2 ทางเลือกนี้ ทั้งในเรื่องของการดูแลบุคลากร การจัดรูปแบบการทำงาน การประเมินผลการทำงานด้วยการวัดผลลัพธ์ การสื่อสารกันภายในองค์กร หรือแม้แต่การจัดหาอุปกรณ์และการเสริมทักษะของผู้บริหารในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาในแบบ Virtual Communication
4. การเติบโตของสายงานที่ไม่ได้จำกัดแค่การเลื่อนตำแหน่ง
เมื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ได้ถูกจำกัดไว้เพียงแค่การเลื่อนตำแหน่ง ทำให้ HR Trend 2022 เทรนด์ถัดมาที่จะเกิดขึ้น คือทิศทางการสรรหาบุคลากรที่เปลี่ยนไป จากที่เคยสรรหาบุคลากรจากภายนอกเข้ามา หลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคลากรจากภายในองค์กรของตนเองมากขึ้น
1
โดยไม่ได้จำกัดแค่ในสายงานเดิมที่ทำ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตได้ในหลายทิศทาง (Multidirectional) ที่พนักงานให้ความสนใจและมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ซึ่งอาจทำให้องค์กรได้ค้นพบเพชรเม็ดงามที่แอบซ่อน Talent อยู่
1
5. การจ้างงานแบบฟรีแลนซ์ได้รับคาวมนิยมสูงขึ้น
ในสมัยก่อนองค์กรจะมองว่าการจ้างงานในรูปแบบ Gig Economy เป็นเพียง Option หนึ่งในการจ้างงาน เพื่อเข้ามาเสริมทักษะพิเศษบางอย่าง ที่ไม่จำเป็นต้องลงทุนจ้างพนักงานประจำ
ซึ่ง HR Trend 2022 การจ้างงานแบบฟรีแลนซ์จะได้รับความนิยมสูงขึ้น เพราะองค์กรเริ่มให้ความสนใจการจ้างงานเป็นรายสัญญา หรือรายโปรเจค รวมถึงการขยายจำนวนของประชากรชาวฟรีแลนซ์ในประเทศไทยที่เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ทำให้ปัจุบันประเทศไทยมีจำนวนฟรีแลนซ์หลายแสนคน
องค์กรจึงจำเป็นจะต้องเตรียมตัวในเรื่องของการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานประจำและฟรีแลนซ์ นโยบายการจ้างงาน ระบบการแบ่งงานที่ชัดเจนว่า งานไหนควรเป็นงานที่ให้พนักงานภายในองค์กรทำและงานไหนควรเป็นงานที่ให้กลุ่มฟรีแลนซ์เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงการดูแลและการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับฟรีแลนซ์ให้มีประสิทธิภาพ
6. Upskilling แก่พนักงานในองค์กร
ปี 2022 คือ ปีที่โลกได้กว้างเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านของรูปแบบการทำงาน บุคลากร เทคโนโลยีที่เข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ทำให้องค์กรต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอันดุเดือดของอุตสาหกรรม ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ในด้านต่าง ๆ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้น ๆ เพราะทักษะของพนักงานในองค์กรมีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในเชิงธรุกิจ
สิ่งที่องค์กรควรเตรียมพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
1. การพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
 • Soft Skills – การพัฒนาเรื่อง Mindset ส่วนบุคคลและทักษะการสื่อสารที่ควรจะเป็นและเหมาะสมแต่ละสถานกาณ์
 • Digital Skills – การพัฒนาทักษะในการเข้าใจการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับสายงานและหน้าที่ของตนเอง
 • Thinking Skills – การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดที่จะช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา รวมถึงการพัฒนาหรือสร้างสรรค์แนวคิดใหม่เพื่อผลิตผลงานใหม่ ๆ ได้ยหลากหลายมากขึ้น
1
2. การวางแผนในการ Reskilling หรือ Upskilling
สิ่งถัดมาที่องค์กรต้องวางแผนและจัดลำดับความสำคัญ คือการรีสกิลและอัปสกิลให้เหมาะสมแต่ละสายงาน โดยควรทำคู่ขนานและสอดคล้องไปกับแผนการดำเนินงานขององค์กร พร้อมนำเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการช่วยเสริมทักษะ เพิ่มศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถของบุคคลการ เพื่อให้แข่งขันกับองค์กรอื่นในตลาดเดียวกันได้อย่างชาญฉลาด
1
3. การสร้างสภาพในการทำงานให้เป็นมิตรและมีความสุข
การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย และเป็น HR Trend 2022 ที่มุ่งเน้นในการสร้างระบบนิเวศการทำงานรูปแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กรให้มากขึ้น ลดความกดดันและความเคร่งเครียดในการทำงานให้น้อยลง พร้อมเพิ่มทักษะและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร รวมถึงการเข้าถึงคอนเทนต์หรือข้อมูลใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
1
สรุป HR Trend 2022 ที่ทุกองค์กรควรรู้
สำหรับ HR Trend 2022 นับเป็นความท้าทายครั้งใหม่ของฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือ HR ที่จะต้องปรับกลยุทธ์ เพื่อบริหารความสัมพันธ์ของพนักงานกับองค์กรในยามที่ต้องทำงานภายใต้เป้าหมายเดียวกัน จึงจำเป็นต้องมีการการประเมินผลการทำงานในรูปแบบใหม่ ๆ
1
การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานบุคคลที่ต้องรักษาคนเก่าและสรรหาคนใหม่ที่ต่างไปจากเดิม รวมถึงการพัฒนาทักษะของพนักงานและผู้บริหารให้ก้าวตามทันโลกของเทคโนโลยีและวิถีชีวิตแบบนิวนอร์มอล เพื่อให้องค์กรสามารถเพิ่มขีดจำกัดในการแข่งขันทางธุรกิจและสามารถเติบโตได้อย่างไร้ขีดจำกัด
1
 • กำลังนิยมในบล็อกดิต
  #ภาพที่มีเบื้องหลังน่ากลัว😰 ep 2 ภาพถ่ายที่คุณเห็นอยู่นี้ ดูเหมือนกลุ่มคนที่กำลังดำน้ำดูประการังทั่วไป แต่ใครจะคิดว่า “มีคนในภาพกำลังจะตาย‼️”
  UBE ลุยส่งนวัตกรรมฟลาวมันสำปะหลัง “แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ” ไร้กลูเตน-ผงชูรส-กรอบนาน เอาใจคนเลิฟของทอดแต่รักสุขภาพ UBE เดินหน้าธุรกิจฟลาวมันสำปะหลัง หลังราคาแป้งสาลีทั่วโลกปรับตัวสูงขึ้น หวังเป็นแป้งทางเลือกเพื่อใช้ทดแทนในสภาวะวัตถุดิบขาดแคลน และมีราคาสูง พร้อมประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “แป้งทอดกรอบ ทาสุโกะ (Tasuko)”
  มองวิกฤต รัสเซีย-ยูเครน ยุติได้ เมื่อปูติน ได้ตัวตลก “เซเลนสกี้” ต้องยอมรับว่า วิกฤต รัสเซีย-ยูเครน นั้นยังไม่มีท่าทียุติได้ในเร็ววัน เพราะ รัสเซีย ไม่มีทางยอมหยุดสงครามครั้งนี้ง่ายๆ เพราะตั้งแต่ โวโลดิมีร์ เซเลนสกี้ เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดียูเครน จากการมีชื่อเสียงขึ้นมาด้วยการเป็นนักแสดงซีรี่ย์เรื่องหนึ่ง ซึ่งรับบทเป็น ประธานาธิบดี ที่ต่อสู้กับเผด็จการ ด้วยหัวใจประชาธิปไตย จนได้รับชัยชนะในที่สุด แล้ววันนั้นก็มาถึง เพราะเขาอาศัยชื่อเสียงจากการเป็นนักแสดง ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดี แต่ นี่คือชีวิตจริง เรื่องจริง ไม่ใช่ซีรี่ย์ ต้องท้าวความไปตอนสมัยอดีตสหภาพโซเวียต ยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของโซเวียตและเป็นเขตอุตสาหกรรมหนักในสมัยนั้น ทั้งเครื่องบิน Antonov ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เรือบรรทุกเครื่องบิน ที่เคยขายให้จีนไป หรือแม้แต่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่โซเวียตได้สร้างไว้เมื่อครั้งยังรุ่งเรือง และนี่คือความแตกต่างที่หลายๆคนสงสัย ทำไมรัสเซียถึงไม่สนใจประเทศแถบทะเลบอลติกอย่าง ลัตเวีย เอสโตเนีย ลิธัวเนีย และเป็นคำตอบว่า ทำไมรัสเซียถึงไม่ยอมให้ยูเครนเข้าร่วม EU และ NATO
  "เซเลนสกี" วอนตะวันตกส่งขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ทันสมัยกว่านี้ ล่าสุด!! ประธานาธิบดี Zelensky เรียกร้องให้ตะวันตกจัดหาระบบป้องกันที่ทันสมัยกว่านี้ให้ยูเครน หลังระบบป้องกันภัยทางอากาศปัจจุบันไม่สามารถสกัดกั้นการโจมตีของรัสเซียได้
  ดูทั้งหมด