ความคิดเห็นบนชุมชน
การทำงาน
  • 1K
    โพสต์
  • 12
    คำถาม
  • 766
    สมาชิก
การทำงาน (Work) หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรในบุคลากรหนึ่งกระทำขึ้นด้วยกำลังกายและกำลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เขาต้องการ