หากคุณสุขภาพแข็งแรง หรือ ไม่ติดโควิด คุณเริ่มมีคุณค่าแล้ว , พิจารณาต่อไป คุณจะแข็งแรงได้ คุณต้องลงทุน ศึกษาหาความรู้ การมีสุขภาพดี ต้องทำอย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ,เมื่อคุณมีสุขภาพดี ย่อมทำงานได้ ไม่ต้องเสียเงินรักษาพยาบาล ไม่เป็นภารต่อคนอื่น,เรื่องอื่นๆ ก็เช่นกัน ,สรุป คุณค่าอยู่ที่ตัวเราเอง เราทำได้สร้างได้ เริ่มจากการมีความรู้ และใช้สติปัญญา พิจารณา ,การทำตัวให้มีคุณค่า เริ่มทึ่ไหน อย่างไร
85 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา