11 พ.ค. 2022 เวลา 11:35 • ความคิดเห็น
เขียนหนังสือครับ เขียนไปมา เมืีอเวลาผ่านไป ปัญหาจะเบาบางเองครับ เขียนหนังสือ เขียนระบายความในใจ เขียนเป็นเรื่องราวแปรเปลี่ยนเป็นจินตนาการ คล้ายกับว่าลืม หรือ แกล้งบ้า ปัญหามันไม่ชอบคนบ้า เพราะมันคิดว่าไม่มีคุณค่าสำหรับมัน แล้วเรื่องราวจะผ่านไปแบบเราไม่รู้ตัว เพราะเราไม่สนใจมัน มันจึงงอนหาเหยื่อรายต่อไปครับ เขียนหนังสือครับ อะโชะ!
โฆษณา