11 พ.ค. 2022 เวลา 21:25 • ท่องเที่ยว
สะแกราช ป่าไม้ธรรมชาติ
วังน้ำเขียว
สะแกราช มาถึงแล้ว
ป่า มีต้นไม้หลายต้น ให้เราศึกษา
ต้นสักทอง
ต้น กระบก พะยูง แดง ตะแบกนา
ลูกยาง ที่หล่นจากต้นยาง
ที่ชีวิต ที่เห็นความสำคัญ ของกันและกัน
ต้นไม้เพื่อนเรา
ทรัพยากรที่สำคัญจากป่า
สีที่ต่างกันของใบไม้ ธรรมชาติบอก เราให้เข้าใจ
สุดท้าย ก็มีเท่านี้ละ ทุกชีวิต ก็เช่นกัน มีวงจรของมัน เราควรมีความสุข กับทุกช่วงเวลา ให้ดีที่สุด ปัจจุบันสำคัญ ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด
โฆษณา