ลิงลูกผสมบนเกาะเบอร์เนียว สายพันธุ์ที่เกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตการทำลายผืนป่า
ที่เกาะเบอร์เนียว พรหมแดนประเทศมาเลเซีย มีการค้นพบลิงสายพันธุ์ใหม่... อ่านต่อ
โฆษณา