13 พ.ค. 2022 เวลา 01:35 • ความคิดเห็น
ไม่มีรูปแบบแน่นอน ขึ้นกับตัวบุคคล บางคนหลับง่าย บางคนหลับยากลองตั้งสติ หาสาเหตุว่าที่จิตฟุ้งเพราะเหตุอะไร
โฆษณา