ไม่มีรูปแบบแน่นอน ขึ้นกับตัวบุคคล บางคนหลับง่าย บางคนหลับยากลองตั้งสติ หาสาเหตุว่าที่จิตฟุ้งเพราะเหตุอะไร
1 ถูกใจ
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา