ความคิดเห็นบนคำถาม

จัดการกับความคิดฟุ้งซ่านก่อนนอนยังไง ?
11 พ.ค. 2022 เวลา 16:31 • ความคิดเห็น • 22 คำตอบ
คำตอบ (22)
 • ถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านแสดงว่าไม่ปล่อยวาง การปล่อยวางพูดง่ายแต่ทำยาก แต่ก็ต้องฝึกทำ เริ่มจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นเรื่องสากล ไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ความยากอยู่ที่ว่าในวันหนึ่งๆ เราคิดเรื่องร้อยแปดพันเก้า จะให้จิตให้เป็นสมาธิอยู่ในอารมย์เดียวมันค่อนข้างยาก ขอให้อดทนฝึกทำไปเรื่...
  • 2
 • ลดการเสพทุกอย่างก่อนนอน อย่างน้อย 1ชม.ค่ะ เช่นสื่อต่างๆ
  ฟังเพลงบรรเลงสบายๆ หรืออยู่เงียบๆกับตัวเอง...
  • 1
 • เล่นเกมส์ นอนดึกแล้วให้แม่ลุกขึ้นมาด่า
  • 2
 • ไม่มีรูปแบบแน่นอน ขึ้นกับตัวบุคคล บางคนหลับง่าย บางคนหลับยากลองตั้งสติ หาสาเหตุว่าที่จิตฟุ้งเพราะเหตุอะไร
  • 1
 • จดเรื่องที่มีในหัวตอนนั้นออกมาให้หมด
  แล้วบอกตัวเอง “จะมาลุยคิดต่อเยอะๆพรุ่งนี้นะ วันนี้ต้องพักผ่อนก่อน”
  **เราคุยตกลงกับตัวเองได้นะครับ เพราะมีแค่ตัวเราที่จะค่อยๆปรับหาสมดุลให้ตัวเอง🙂
  • 1
 • นับตัวเลขไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหลับไปเอง
  • 1
 • ฝึกสมาธิ เริ่มจาก5นาที
  • 2
 • รู้ เข้าใจ ยอมรับ สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์ของ รัก โลภ โกรธ หลง ด้วยการมองบนพื้นฐานจากเหตุไปหาผลครับ 1.ต้องรู้เหตุก่อนว่าอะไรที่ทำให้เราคิดฟุ้งซ่าน 2.เราต้องทำความเข้าใจกับเหตุให้ได้เมื่อเราสามารถเข้าใจกับเหตุได้แล้วเราก็จะรู้วิธีแก้ไขเหตุ3.ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราคิดฟุ้งซ่านนั้...
  • 1
 • ของเราสวดมนต์ตามบทสวด ในหนังสือเล่มบางๆ ที่เค้าแจกในงานบุญ แล้วปิดท้ายด้วยแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
  🤩💓🧭
  • 3
 • เมื่อก่อน..ตอนฝึกทำสมาธิ ก่อนนอนเราก็กราบพระ นึกถึงพระคุณพ่อแม่แล้วก็มาเดินจงกรมบูชาพระคุณ เดินจงกรมห้ารอบ เราเทปมาติดที่พื้น ..กราบพระ ว่าจิตของข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในเรื่อนกายของคุณบิดามารดา แล้วก็เดินจงกรมกรมห้ารอบให้กับผู้ที่มีพระคุณ เดินบูชาพระคุณ สองรอบแรก บูชาคุณบิดามารดา อีกส...
  • 1