ถ้ามีความคิดฟุ้งซ่านแสดงว่าไม่ปล่อยวาง การปล่อยวางพูดง่ายแต่ทำยาก แต่ก็ต้องฝึกทำ เริ่มจากการฝึกสมาธิซึ่งเป็นเรื่องสากล ไม่ใช่เรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่ง ความยากอยู่ที่ว่าในวันหนึ่งๆ เราคิดเรื่องร้อยแปดพันเก้า จะให้จิตให้เป็นสมาธิอยู่ในอารมย์เดียวมันค่อนข้างยาก ขอให้อดทนฝึกทำไปเรื่อยๆ ครับ สร้างเหตุดีแล้วผลจะดีตามเอง (เคล็ดลับการทำสมาธิอยู่ที่ต้องมีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมตลอดเวลา)
2 ถูกใจ
38 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา