ใช่ แต่ ต้อง ทำทั้งสองฝ่าย และยังมีเรื่องอื่นๆอีก ,หัวใจสำคัญ คือ Respect ต่อกัน ,เคารพ เชื่อใจ และไว้ใจกัน ,ที่จะต้องร่วมกันสร้างขึ้น มิใช่ฝ่ายเดียว จะไม่เกิดผล ,และต้องใช้เวลา )ทำอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ,ส่วนหนึ่ง ฝ่ายหนึ่งจะเรียกร้อง ให้อีกฝ่ายหนึ่งทำ แต่ ตัวเองไม่ทำ ,ทำไประยะหนึ่ง ก็ไปต่อไม่ได้ , จุดสำคัญ ต้องมีฝ่ายหนึ่งเริ่มต้นก่อน (ฝ่ายนี้ ต้องมีจิตใจเข้มแข็งกว่า ไม่ใช่เรื่องเพศ หรืออายุ)
โฆษณา