วันพระใหญ่ ใส่บาตรอย่างใส่ใจ เลือกอาหารถูกสุขอนามัยถวายพระกันเถอะ
15 พ.ค. วันวิสาขบูชา หลายคนคงเตรียมตัวไปทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคล และเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ อธิบดีกรมอนามัย จึงมีคำแนะนำการเลือกอาหารใส่บาตรดังนี้
- เน้นอาหารลดหวาน มัน เค็ม เพื่อโภชนาการที่ดี
- เพิ่มผักและผลไม้รสไม่หวานเช่น แอปเปิ้ล ฝรั่ง ส้ม กล้วยน้ำว้า
- เลี่ยงเครื่องดื่มชูกำลัง น้ำอัดลม ชาสำเร็จรูปเนื่องจากเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง
- ประชาชนที่ไม่ได้ปรุงอาหารเอง ควรเลือกซื้อจากร้านที่มีการปรุงสุกใหม่
- ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สะอาดปลอดภัยไม่ใช้โฟม
- อาหารกระป๋อง ควรเลือกซื้อกระป๋องที่อยู่ในสภาพดี ไม่บุบ โดยเฉพาะตะเข็บหรือรอยต่อของกระป๋องต้องเรียบ ฝาหรือก้นกระป๋องแบนเรียบ ส่วนขอบกระป๋องจะต้องไม่มีรอยรั่วซึม ไม่เป็นสนิมไม่โป่งนูน
และสามารถถวายหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ รวมถึงเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่พระสงฆ์ได้อีกด้วย นอกจากนี้เมื่อไปทำบุญทุกครั้งให้ยึดหลัก New Normal โดยต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลหรือนั่ง ยืนตามที่ทางวัดกำหนดจุดให้ใส่บาตร และควรล้างมือให้สะอาดก่อนหยิบอาหารใส่บาตรทุกครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีของทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนด้วย
5 ถูกใจ
722 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 5
    โฆษณา