15 พ.ค. 2022 เวลา 05:09 • ความคิดเห็น
เลือกความสุขของตัวเองหรือคนอื่น เอามาแบ่งว่าจิตใจดีหรือไม่ดีไม่ได้หรอกครับ คนละเรื่องกัน
น่าจะตั้งว่าเป็นคนแน่วแน่หรือไม่ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์หรือความสบายใจของคนส่วนใหญ่ อันนี้น่าจะถูกเรื่องกันมากกว่า
โฆษณา