ความคิดเห็นบนคำถาม

คนที่มีจิตใจดีมากจะเลือกความสุขของตัวเองหรือความสุขของคนอื่น ?
14 พ.ค. 2022 เวลา 01:55 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
คำตอบ (16)
 • สุดยอดคำตอบ
  ข้อแตกต่างของคนใจดี 3 แบบ คือ
  คนที่สามารถแสวงหาความสุข บรรลุความสุขจากภายในได้ จะพยายามทำเพื่อตนเองให้รอดก่อน จึงจะส่งต่อความสุขทางใจให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้... อ่านต่อ
  1
 • ความสุขตนเอง,คนรอบข้าง
  “ ชีวิต ” คนเรานั้นแสนสั้น..
  เราจงใช้, ให้เกิด ...
  ..“ ความสุข ” ให้มากที่สุด...
 • เลือกทำในสิ่งที่เกื้อกูลตัวเอง​ และเกื้อกูลผู้อื่นจ้า​ ถ้าทำแล้วเกื้อกูลแค่ตนเองเท่านั้น​ หรือผู้อื่นนั้นอย่างใดอย่างหนึ่ง​ ถ้าทำแล้วไม่มีใครได้รับผลกระทบจากผลการกระทำนั้น​ เค้าก็จะสามารถเลือกทำได้ค่ะ
 • เลือกความสุขของตัวเองหรือคนอื่น เอามาแบ่งว่าจิตใจดีหรือไม่ดีไม่ได้หรอกครับ คนละเรื่องกัน
  น่าจะตั้งว่าเป็นคนแน่วแน่หรือไม่ ยึดมั่นในกฎเกณฑ์หรือความสบายใจของคนส่วนใหญ่ อันนี้น่าจะถูกเรื่องกันมากกว่า
 • คนที่มีจิตใจดีมากจะทำให้ความสุขของคนอื่นนั้นกลายเป็นความสุขของตัวเองครับ
 • โดยส่วนมากก็จะเลือกความสุขของตัวเองค่ะ ซึ่งถ้ามีคนบังคับ เค้าก็จะปรับวิธีคิดไปในทางที่จะทำให้เค้ามีความสุข ซึ่งเค้าจะปรับสมดุลชีวิตได้ ในทางกลับกันหากเค้าเลือกความสุขคนอื่น แต่ในใจเค้าทุกข์มากๆๆ จนปรับสมดุลไม่ได้ ไม่มีทางที่เค้าจะทนทุกข์นี้ได้ตลอดชีวิต เค้าจะเลือกออกมาไม่วันใดก็ว...
 • คนที่มีจิตใจดี และต้องเข้าใจความจริงของชีวิตมนุษย์เป็นสัตว์สังคม คือ อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่น ,ฉนั้นในเรื่องของความสุขที่แท้จริง :ความสุขของเรา ต้องสัมพันธ์กับความสุขของคนอื่น ,โดยสรุป การสร้างความสุขให้ตัวเอง จะเกี่ยวข้องกับ การทำให้คนอื่นมีความสุขด้วย ,และกลับกัน...
  1
 • ถ้าตัวเองทุกข์จะช่วยให้คนอื่นสุขได้อย่างไร? [นี่ไม่ใช่บางเรื่องที่เห็นแก่ตัวนะคะ ต้องแยกประเด็นนี้ออกก่อน เพราะมนุษย์มีขีดจำกัดในการเสียสละ] เราอาจจะทำได้ไม่นาน
  แต่ถ้าตัวเรามีความสุขบนความถูกต้องก่อนถึงจะอยู่เพืี่อช่วยให้คนอื่นมีคว...
 • เลือกให้ตัวเองมีความสุข = สุขคนเดียว
  เลือกให้คนอื่นมีความสุข = สุขทั้งคู่
  ปล. ลองพยายามตอบแบบคนจิตใจดี
  1
 • เลือกเส้นทางที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และเป็นความสุขของชนหมู่มาก 😊
  1