16 พ.ค. 2022 เวลา 08:15
กระสุนเริ่มแตก แสงไฟแห่งสงครามก็จุดประกาย
#จดหมายถึงลูกฉบับที่ 150
กฤต...ลูกรัก... อ่านต่อ
โฆษณา