บทบาทต่อไปของวิโรจน์ หากไม่ได้เป็นผู้ว่าจะเป็นอย่างไร ?
รับชมเต็ม ๆ ได้ที่ : https://www.facebook.com/thairathplus/videos/5274977159259801
#ไทยรัฐพลัส #กินข้าวเย็นกับผู้ว่า
โฆษณา